Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bali CanTik.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Bali CanTik.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Bali CanTik zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

Bestellingen en betalingen.

Alle prijzen vermeld op www.balicantik.nl zijn inclusief voor het artikel geldende btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. 

Verzending van de artikelen geschiedt pas als het verschuldigde bedrag voldaan is.  Zodra een bestelling is geplaatst, krijgt u een orderbevestiging per email. Hierin staan de betalingsmogelijkheden en overboekingsgegevens duidelijk vermeld. Mochten wij het bedrag binnen 5 werkdagen niet ontvangen hebben, dan beschouwen wij de bestelling als ongedaan. Bestellingen worden na ontvangst van het volledige bedrag plus de verzendkosten binnen 1 á 2 werkdagen verzonden.

Bij Bali CanTik is het niet mogelijk af te rekenen met meerdere kortingscodes. Indien de klant in het bezit is van meerdere codes moet er gekozen worden welke wordt gebruikt bij het afrekenen.

Verzending en verzendkosten

Verzendkosten worden automatisch door het webwinkelsysteem berekend op basis van het gewicht en/of de omvang van de producten.

Alle verzendingen binnen Nederland worden door ons met de pakketdienst van Post NL of DHL verzonden.     Pakketten tot 10 kilo bedragen 6,95  . Pakketten vanaf 10 kilo tot 30 kilo 12,50. Zware beelden en meubels kunnen door ons worden bezorgd. Dit staat ook bij het betreffend artikel vermeld. Neem contact met ons op en wij zullen bekijken welke vergoeding hiervoor gevraagd wordt. Dit ligt aan de kilometerafstand, waar het product geleverd dient te worden. U kunt het artikel uiteraard ook afhalen in onze winkel.

Bali CanTik verzendt producten gratis vanaf 75,- met uitzondering van bepaalde aangewezen artikelen. Zware beelden en meubels kunnen in onze winkel worden afgehaald. Mocht u willen dat wij het bezorgen, kunt u contact met ons opnemen om te vragen naar de mogelijkheden van het versturen.

Wenst u een bestelling naar het buitenland, stuur ons dan eerst even een e-mail met uw wens, naam en de locatie, vervolgens sturen wij u alle informatie toe om de producten in het buitenland te kunnen ontvangen.

Bali CanTik is niet aansprakelijk voor de schade van een product door verzending o.i.d. nadat deze is gekocht. U kunt contact met ons opnemen via info@balicantik.nl om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.

De leveringstermijnen die per product door Bali CanTik zijn opgesteld, zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn. Is een product op voorraad en kan dit met de pakketdienst verzonden worden, dan zullen bestellingen binnen 1 á 2 werkdagen verzonden worden.

Bij niet tijdige levering moet Bali CanTik de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door Bali CanTik, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail of brief aan Bali CanTik te sturen. Eventuele betaling worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de schriftelijke melding aan de klant geretourneerd.

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Bali CanTik zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Retourneren

Voldoet een product niet aan uw verwachting, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product de bestelling te retourneren. Na afloop van deze periode is aankoop een feit. Alvorens u het product retour zendt, ontvangt Bali CanTik vooraf graag een email met het ordernummer en de reden van retour.

U kunt het artikel terugsturen naar het vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking.

Zodra Bali CanTik het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, zal Bali CanTik het bedrag van het geretourneerde artikel binnen veertien (14) werkdagen terugstorten op de klant zijn of haar rekening, exclusief de verzendkosten van het retourneren. De verzendkosten die bij de bestelling zijn betaald worden ook niet teruggestort.

Bali CanTik heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product geopend of gebruikt is door de klant.

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Bali CanTik schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Bali CanTik de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Bali CanTik heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

Let op: er zijn items die wel kunnen worden geretourneerd, maar waar in plaats van het teruggestort krijgen van het aankoopbedrag, u een shoptegoed ontvangt. Dit zijn: items die zijn afgeprijsd; items die zijn besteld met het gebruik van een kortingscode; items die zijn besteld met het gebruik van een cadeaubon; U krijgt van ons een kortingscode ter waarde van het aankoopbedrag van de geretourneerde items. Deze kortingscode is een jaar geldig (vanaf de dag van aankoop) en kan eenmalig gebruikt worden. De kortingscode is niet geldig voor verzendkosten.

Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen 48 uur na de ontdekking per e-mail te worden gemeld aan Bali CanTik. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen.

Adres:

Bali CanTik

Klinkhegge 41, 6225KG Maastricht, Nederland

ING: NL87INGB0008129770

Kamer van Koophandel: 70763860

Btw-nummer: NL858450264B01

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bali CanTik streeft naar 100 % klanttevredenheid, indien er toch onverhoopt geschillen ontstaan, worden die zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel Bali CanTik haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. 

NB: Bovenstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen www.balicantik.nl en een wederpartij, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Sanur Beach Bali